7377

Project TEXACO GROOT-BIJGAARDEN

Bouw van een nieuw autosnelwegstation én hotel

 • Periode

  2018

 • Categorieën
 • Aannemer

  Peremans en Stadsbader

 • Architect

  Abscis Architecten

 • Bouwheer

  Eurogarages

 • Gemeente

  Groot-Bijgaarden en Asse

 • Bouwkost

  16.000.000€

 • Oppervlakte

  omgeving: 2x100.000 m² + Shop en restaurant: 2x1200m² + Hotel: 1x1400m²

 • Detailfiche

De nieuwe 20-jarige concessie voor de twee dienstenzones langs de E40 in Groot-Bijgaarden werd aan EFR verleend door de Vlaamse overheid. Het huidige shops, restaurants, tankinstallaties en hotel worden afgebroken. Op beide lokaties langs de autosnelweg zullen nieuwe gebouwen en tankstations verrijzen. Richting Oostende zal eveneens een nieuw hotel (IBIS)gebouwd worden.

Ons bureau staat in voor het ontwerp van de infrastructuur, piping en alle stabiliteitsstudies van de gebouwen en luifels. Daarnaast coördineren we ook alle leveranciers van EFR.

De topografie van het omliggende landschap kenmerkt zich door de grote hoogteverschillen van heuvels en relatief vlakke plateaus. De dienstenzones zelf hebben een hoogteverschil van 10 m en dit vangen we op door ook hier gebruik te maken van hellende landschapsplateau’s . Op de landschapsplateau’s worden nieuwe hoogstammige fruitbomen aangeplant. Het dienstenplateau wordt ingericht als verblijfsruimte waarbij op een centrale plek de verschillende faciliteiten voorzien zijn: het tankgedeelte, de toegang tot de shop, restaurant en hotel.

Bij de verkeersafwikkeling op een servicestation vinden verschillende “stromen” plaats die elk hun deel van de beschikbare ruimte vragen of innemen. In het ontwerp worden geen kruisende verkeerstromen toegelaten of wordt het principe van een lus met invoegend verkeer vooropgesteld.

Gezien de vrij grote noodzakelijke oppervlakteverhardingen op een autosnelwegdienstenzone, werd ook waar technisch mogelijk een waterdoorlatende verharding voorzien in combinatie met enkele wadi’s.