6584

Project SCHOLENCAMPUS DPSA

vernieuwing van 2 scholencampussen

 • Periode

  2012 - ...

 • Categorieën
 • Aannemer

  0

 • Architect

  Abscis Architecten bvba

 • Bouwheer

  DBFM Scholen van Morgen NV c/o AG Real Estate COPiD

 • Gemeente

  KORTRIJK

 • Bouwkost

  23.000.000 €

 • Oppervlakte

  14.231 m²

 • Detailfiche

Door de fusieoperatie binnen de scholengroep staat de campus de komende 1ren voor een echte metamorfose. De campus op Overleie zal op termijn tot 1.500 leerlingen tellen. Nu is dit een 900- tal. Daarom zal de school investeren in nieuwbouw en de renovatie van de bestaande historische schoolgebouwen.

Bepaalde gebouwen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe klaslokalen. Ook de bestaande internaattoren wordt afgebroken. Het sokkelgebouw blijft. Op de plaats van het Priesterkwartier komt een nieuwe woontoren. De eerste voorbereidende werken gaan van start in 2013. Het is de bedoeling alle grote werken achter de rug te hebben tegen 2016/2017. Hierdoor wordt de campus meer dan vandaag een onderdeel van de wijk en de stad. De verbouwingen, sloop en nieuwbouwoperatie zal heel nauwkeurig op elkaar afgestemd worden, zodat de hinder zo veel als mogelijk beperkt wordt.

Metamorfose van de schoolcampus in een notendop.
Waar nu het voetbalveld ligt aan de kant van Burgemeester Vercruysselaan komt een volledig nieuw schoolgebouw voor de tweede graad van het middelbaar. Bij het gebouw komt ook een nieuwe turnzaal.
In het centraal gedeelte van de campus wordt volop ingezet op de renovatie van de waardevolle gebouwen. Ze geven de schoolcampus mee haar identiteit. Deze gebouwen bieden onderdak aan de klassen van het lager. In de mooie gebouwen aan de kant van de groen- recreatieve zone komt een moderne keuken en refter.
Eenmaal de grote werken achter de rug zijn, zal werk gemaakt worden van een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen de Collegebrug en de Brugsepoort. Dit pad vormt een belangrijke schakel in de noord- zuid fietsverbinding.

De nieuwbouw van de 2de graad betreft hoofdzakelijk een betonskelet bestaande uit kolommen, balken en welfsels. Hierbij wordt hoofdzakelijk ingezet op prefabricatie om de uitvoeringstermijn zo kort mogelijk te houden.
De verbouwing van de 3de graad vraagt bijzondere aandacht voor wat betreft de te behouden beschermde gevels. Deze dienen geschoord te worden i.f.v. het nieuwe volume dat erachter gebouwd wordt.