6207

Project Q8 BLENDING PLANT - BLENDING ZONE

Bouw van blending zone

 • Periode

  2012-2013

 • Categorieën
 • Aannemer

  Franki Construct

 • Architect

  Ingenieursbureau Norbert Provoost bvba

 • Bouwheer

  Kuwait Petroleum (Belgium)

 • Gemeente

  Antwerpen

 • Bouwkost

 • Oppervlakte

  10.000 m²

Kuwait Petroleum mengt en verwerkt op deze plant basisoliën tot smeerolie. De opslag van de basisolie dewelke door schepen aangevoerd worden, gebeurt in grote bovengrondse tanks. Vervolgens wordende oliën gemengd, geblend tot smeerolie die dan in kleine vaten verdeeld worden over heel Europa.

In dit project werd de de verouderde blending-loods gesloopt en werd er gesaneerd. Vervolgens werd een nieuw tankpark gebouw met bijhorende loodsen.

Foster Wheeler stond in voor het ontwerp en ons bureau verzorgde de opvolging van de werken: sloop, architectuur, stabiliteit en infrastructuur.