5570

Project Q8 BPA MASTERPLAN

bouw nieuw tankenpark en leidingenbrug

 • Periode

  0

 • Categorieën
 • Aannemer

  Franki Construct nv

 • Architect

  Ingenieursbureau Norbert Provoost bvba

 • Bouwheer

  Kuwait Petroleum Belgium

 • Gemeente

  ANTWERPEN

 • Bouwkost

  0

 • Oppervlakte

  0

 • Detailfiche

Kuwait Petroleum mengt en verwerkt op deze plant basisoliën tot smeerolie. De opslag van de basisolie dewelke door schepen aangevoerd worden, gebeurt in grote bovengrondse tanks. Vervolgens worden de oliën gemengd, geblend tot smeerolie die dan in kleine vaten verdeeld wordt over heel Europa.

In opdracht van Kuwait Petroleum Belgium stelde ingenieursbureau Norbert Provoost een masterplan op waarin de hele site stap per stap vernieuwd wordt. Dit masterplan werd opgemaakt in overleg met de stad Antwerpen en zijn betrokken diensten, de brandweer, de haven, ...
Bijzonder in dit masterplan is het landschappelijke aspect dat hier een belangrijke rol speelde. De site is immers omringd door natuurgebied: de Hobokense Polder. Er kwam een landschaps- integratieplan tot stand waaraan de toekomstige bouwaanvragen getoetst kunnen worden.

De realisatie van het masterplan omvat verschillende fasen:
- de afbraak van het oude tankenpark
- de bouw van het ‘empty packwarehouse’
- de bouw van de blending area
- de bouw van de additive packwarehouse
- de bouw van een kantoorgebouw

De architecteuurpdracht, de studie van civiele werken, de stabilitietsstudies en de opvolging van de werken behoren tot de opdracht van ingenieursbureau Norbert Provoost.

Inmiddels zijn reeds het oude tankenpark afgebroken, het empty packwarehouse gebouwd en de bouw van de blending area is vollop in uitvoering. De voorbereidingen voor het additive warehouse is gestart.